В ПОМОЩ НА СИК- АВТОМАТИЗИРАН КОНТРОЛ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

На тези Парламентарни избори 2021 Законодателят реши да се гласува смесено- с машини и хартиени бюлетини, което налага резултатите от ръчното преброяване на хартиените бюлетини и тези излезли от машините за гласуване да се впишат в Протокол Приложение 97-НС-хм от изборните книжа на ЦИК.
С цел улесняване работата на СИК и за навременно обработване на изборните резултати вписани в Протокол ПРИЛОЖЕНИЕ 97-НС-хм предлагаме готово решение:

Приложението е достъпно за всеки смартфон (андроид, iOS и др.).
Това е мобилното приложение.
https://glasuvai.de/

Приложението проверява дали протоколите са попълнени коректно, спазвайки всички контроли, съгласно одобрените от ЦИК методически указания.

Това ще доведе до увеличение няколко пъти по-бързо обработката на протоколите от преброителя Информационно обслужване-АД София в изборната нощ.

Начин на работа на СИК с приложението:

1.След като СИК попълни черновата на ПРОТОКОЛА трябва данните от него да се заредят в приложението за проверка и така да се установи дали контролите са спазени.

2.Когато получите потвърждение, че попълнените в ПРОТОКОЛА данни са коректни, следва те да се прехвърлят в оригиналния екземпляр на ПРОТОКОЛА и той да се предаде на РИК след края на изборния ден, заедно с останалите изборни книжа съгласно приложените чек- листи, намиращи се в предоставените Ви Методически указания.
Място: Спортна зала „Васил Левски“- Сливен. 

https://glasuvai.de/

Сигурността на приложението е гарантирана– то не събира, не съхранява и не препраща заредените данни.

По същество, това е „ON-LINE КАЛКУЛАТОР“, който проверява релациите(зависимостите) между въведените стойности в ПРОТОКОЛА съгласно изискванията за попълването им.