Заповед №РД-12-226/01.04.2021г. за забрана продажбата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведения за обществено хранене и употребата им на обществени места на територията на община Нова Загора, за времето от 07:00 часа до 20:00 часа на 04 април