Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)