Подаване на електронни заявления за Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Уведомяваме Ви, че Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, могат да се подават по електронен път до 11.07.2021 г., през интернет страницата на Община Нова Загора, без изискване за удостоверение с квалифициран електронен подпис, на следния имейл: obshtina@nova-zagora.org

Заявление-Приложение №1