Списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Нова Загора

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Нова Загора, област Сливен приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Нова Загора.

Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло.

Списъци на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Нова Загора