Установени случаи на поставяне на агитационни материали на места, различни от упоменатите

Във връзка със стартиралата предизборна кампания  са установени случаи на поставяне на агитационни материали на места, различни от упоменатите в заповедите  на кмета на Община Нова Загора Николай Грозев и кметовете и кметските наместници на населени места. За същото вече е подаден сигнал в Районна избирателна комисия-Сливен, която е констатирала нарушението и предприела действия по компетентност.
„Апелирам да запазим Нова Загора чиста и да предотвратим безразборното лепене на агитационни материали. Само така политическите партии и коалиции могат да покажат своята политическа култура и толерантност.“, сподели кметът Николай Грозев
Припомняме, че съгласно Заповед № РД-12-830/13.10.2021.г. агитационните материали на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в избори за президент и вицепрезидент и за Народни представители на 14 ноември 2021г., следва да се поставят на определените за това места, след внесен по сметка на Община Нова Загора депозит в размер на 200 лв. Забранено е поставянето им на сгради - общинска собственост, по дървета и стълбове за улично осветление, ел. табла и кошове за смет. Участниците в парламентарните избори следва да премахнат поставените от тях агитационни материали до седем дни след датата на произвеждане на изборите, след което внесеният от тях депозит се възстановява.