Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация