Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето - Приложение 1