Заповед №РД-12-916/09.11.2021 г. за забрана продажбата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведения за обществено хранене и употребата им на обществени места на територията на община Нова Загора, за времето от 7:00 часа до 20:00 ч. на 14 ноември