Заповед №РД-12-919/10.11.2021г. за образуване на избирателна секция в Дом за стари хора - с. Баня, община Нова Загора