Заповед №РД-12-942/18.11.2021 г. за забрана продажбата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведения за обществено хранене и употребата им на обществени места на територията на община Нова Загора,за времето от 7:00 часа до 20:00 часа на 21 ноември