Извършена бе проверка на изгражданата ограда на парк "Мария Роза"

Днес кметът Николай Грозев и заместник-кметът Нина Генчева извършиха проверка  на изгражданата,  по проект към Държавен фонд "Земеделие", чрез МИГ - Нова Загора, ограда на парк „Мария Роза". Обект на проверката бе качеството на изпълнение и хода на ремонтните дейности. През 2022 година се очаква обновяването да продължи с цялостна реконструкция на вътрешното парково пространство. С предвидените там съвременна детска площадка и стрийт фитнес площадка, изкуствено езеро, нови алеи, пейки и кошчета, този малък парк, в североизточната част на града, ще стане едно по-приятно място за почивка и отдих на новозагорци.