Покана за провеждане на допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите за определяне на съставите на СИК/ПСИК в община Нова Загора за частични избори за кметове на 27 февруари 2022г.