Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2020 г.

 

Регистър на декларации ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1 за 2020 г.

             

Длъжност

Име, фамилия

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-встъпителна

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

1

специалист

Асен Александров

6/10.03.2020г.

 

94-00-4550/10.08.20 

 

2

директор ДГ с. Любенова махала

Динка Маркова

94-00-2333/15.05.2020

 

94-00-2333/15.05.2020

 

3

км. наместник с. Ценино  

Иван Стоянов

20/01.06.20г.

 

94-00-4620/11.08.20г.

 

4

км. наместник с. Пет могили 

Доньо Иванов

27/20.07.20

 

94-00-6207/29.09.2020

 

5

секретар на общината

Ангел Стойчев

94-00-8101/25.11.20