Заповед №РД-12-90/02.02.2022 г. във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Езеро, общ. Нова Загора на 27 февруари 2022 г.