Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия