Заповед №РД-12-422/31.05.2022г. относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за частичните избори за кмет на община Нова Загора на 03 юли 2022г.