Заповед № РД-12-469/09.06.2022 г. във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен на 3 юли 2022г.