Списък на заличените лица от избирателните списъци в частични избори на 03 юли 2022 г.