Заповед №РД-12-562/29.06.2022 г. за образуване на избирателна секция в Дом за стари хора - с. Баня, община Нова Загора във връзка с произвеждане на частични избори на 3 юли 2022г.