Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022г. изборен район №21, от секция № 001 до секция № 063