Заповед №РД-12-711/29.08.2022 г. във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА