Първият звънец огласи новозагорските училища за началото на новата учебна година

В слънчевия 15-ти септември, отново удари първият училищен звънец в новозагорските училища. Грейнали от радост лица, много усмивки и вълнение изпълниха дворовете на учебните заведения.
В ранното утро на празничния ден, ръководството на Община Нова Загора уважи лично всички училища в града, които бяха подготвили специални тържествени церемонии.
В СУ „Христо Ботев“ гости бяха кметът на общината Галя Захариева; председателят на Общински съвет Нова Загора Бояна Гидикова; Георги Николов – общински съветник, директорът на Исторически музей, гр. Нова Загора Генчо Димитров и Андония Спасова – председател на Постоянната комисия по образование и култура в Общински съвет Нова Загора. Г-жа Захариева и директорът на училището Бойка Няголова отправиха своите поздрави към учениците, учителите и родителите като им пожелаха учебната 2022/2023 година да бъде успешна и ползотворна. В начален етап г-жа Захариева и г-жа Няголова прекрачиха училищния праг заедно с развълнуваните първокласници.
Членовете на общинското ръководство, заместник – кметовете Светла Стоянова, Нина Генчева и Ивайло Енев; секретарят на общината - Ангел Стойчев; директор дирекция „Регионално развитие и стопанска политика“ Тони Димитрова; директор дирекция „Финансова и административна дейност“ Иванка Михова, имаха удоволствието да присъстват на празничните церемонии в СУ „Иван Вазов“, ПГСС, ПГТТ „Атанас Димитров“, НУ „Любен Каравелов“ и НУ „Св. П. Хилендарски“. Всички те връчиха поздравителни адреси от името на Галя Захариева и отправиха сърдечните си благопожелания за много успехи, поводи за гордост и нови знания и постижения.
Нека новата учебна година да бъде наситена с желание, воля и творчески труд!
На добър час!