СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЦИ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ

Уважаеми съграждани, на основание Закона за защита при бедствия, подзаконови нормативни актове и след решение на Общински съвет, в Община Нова Загора е създаден един брой доброволчески отряд, който да подпомага основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС). 

Подкрепете кампанията на Община Нова Загора, като станете доброволци в името на високата социална отговорност.

СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЦИ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ