Саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

Процедура за извършване на проверка на подадените заявления за участие в Община Нова Загора за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-4.023- "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

Приложение 11:

Пр. 1 Покана за свикване на общо събрание - учредяване на Сдружение на собствениците

Пр. 2 Протокол от залепване на поканата - учредяване на Сдружение на собствениците

Пр. 3 Протокол от общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците

Пр. 4 Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

Пр. 5 Справка за собствениците на самостоятелни обекти 

Пр. 6 Покана за свикване на общо събрание на Сдружението на собствениците

Пр. 7 Протокол от залепване на поканата за общо събрание на Сдружението на собствениците

Пр. 8 Протокол от общо събрание на Сдружението на собствениците

Пр. 9 Декларация - нечлен на Сдружение на собствениците

Пр. 10 Покана за свикване на общо събрание на собствениците

Пр. 11 Протокол от залепване на поканата за общо събрание на собствениците

Пр. 12 Протокол от общо събрание на собствениците

 

Схема - минимални помощи

Заявление за участие

Декларация за държавни и минимални помощи

Критерии за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция

Покана