Покана за провеждане на консултации относно съставите на СИК и ПСИК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.