Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Нова Загора изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Съгласно чл. 42, ал. 1, във връзка с изпълнението на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за планирането на социални услуги, приета с Постановление на Министерски съвет № 133 от 6 април 2021 г., се организира представяне и обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и всички приложения към него.
В тази връзка, в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.
Мнения, становища и предложения могат да се депозират в „Информационен център“  на Община Нова Загора или на електронна поща:  obshtina@nova-zagora.org;
Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет