Електронни услуги, свързани с изборите за народни представители на 2 април 2023г.

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г.

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.