Заповед № РД - 12 - 163 гр. Нова Загора, 28.02.2023 г.