Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2023 г.