Покана за публична дискусия

Уважаеми съграждани,
в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за социалните услуги и в изпълнение на чл. 42, ал. 3, т. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, Община Нова Загора изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет.
На 22 март от 11.00 часа в зала № 316 на Община Нова Загора ще се проведе публична дискусия, като на срещата са поканени всички заинтересовани страни.
Горепосочените документи са на разположение на гражданите на интернет страницата на Община Нова Загора на следния линк : http://nova-zagora.org/node/5060.