Заповед №РД-12-246/27.03.2023 г. за образуване на избирателна секция в Дом за стари хора - с. Баня, община Нова Загора във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.