Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2019 г.

 

Регистър декларации ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1 за 2019 г.

             

Длъжност

Име, фамилия

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-встъпителна

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

1

2

3

4

5

6

7

1

зам.-кмет

Нина  Генчева

94-00-4374/20.05.19

 

 

 

2

ръководител на звено за ВО

Теодор  Михайлов

94-00-9706/04.11.19

 

 

 

3

специалист 

Светла Йорданова

94-00-3023/11.04.2019

 

94-00-3022/11.04.2019г

 

4

специалист

Жанита Попова

94-00-3027/11.04.2019

 

94-00-3011/11.04.2019

 

5

старши специалист 

Пламена Русева

 

 

92-00-460/20.08.19г.

 

6

специалист

Динко Симеонов

94-00-5896/02.07.19

 

94-00-95/02.07.19

 

7

ст. експерт

Деница Динева

94-00-9707/04.11.19

 

 

 

8

главен специалист

Красимира Кюркчиева

 

 

94-00-809/31.01.2019

 

9

старши специалист

Райна Христова

94-00-9372/22.10.19

 

94-00-9373/22.10.19

 

10

старши специалист

Красимира Кръстева

 

 

94-00-5100/10.062019

 

11

старши специалист

Станимира Господинова

94-00-9785/07.11.19

 

94-00-9768/07.11.19

 

12

специалист

Стоянка Кирилова

94-00-336/16.01.19

 

94-00-330/15.01.19

 

13

км. наместник с. Богданово

Диньо Динев

94-00-10290/28.11.19

 

94-00-10222/19.11.19

 

14

км. наместник с. Богданово

Дончо Димитров

94-00-10679/18.12.19

 

94-00-10731/20.12.19

 

15

км. наместник с. Брястово

Станко Стоянов

94-00-10289/28.11.19

 

94-00-10154/22.11.19

 

16

км. наместник с. Бял кладенец

Мария Мартинова

94-00-10288/28.11.19

 

94-00-9990/18.11.19

 

17

км. наместник с. Бял кладенец

Димитринка Георгиева

94-00-10680/18.12.19

 

94-00-10729/20.12.19

 

18

км. наместник с. Научене

Николай Русев

94-00-10273/28.11.19

 

94-00-10268/28.11.19

 

19

км. наместник с. Новоселец

Силвия Александрова-Славова

94-00-10286/28.11.19

 

94-00-9942/14.11.19

 

20

км. наместник с. Омарчево 

Николинка Русева

94-00-10276/25.11.19

 

94-00-10276/29.11.19

 

21

км. наместник с. Пет могили 

Гергана Георгиева

94-00-10143/21.11.19

 

94-00-10143/21.11.19

 

22

км. наместник с. Питово 

Андон Стоилов

94-00-10285/28.11.19

 

94-00-10064/22.11.19

 

23

км. наместник с. Прохорово 

Ганка Иванова Иванова

94-00-10284/28.11.19

 

94-00-10086/21.11.19

 

24

км. наместник с. Радево 

Росица Балева Недялкова

94-00-10282/28.11.19

 

94-00-10031/20.11.19

 

25

км. наместник с. Радецки 

Диньо Иванов Динев

94-00-10281/28.11.19

 

94-00-9980/18.11.19

 

26

км. наместник с. Сокол 

Драго Петров Петров

94-00-580/28.11.19

 

 

 

27

км. наместник с. Събрано  

Илияна Трифонова-Колева

94-00-10275/28.11.19

 

94-00-10250/28.11.19

 

28

км. наместник с. Ценино  

Марин Маринов

92-00-582/28.10.19

 

92-00-594/04.11.19

 

29

директор ДГ с. Любенец

Гергана Петрова Томева

94-00-10761/23.12.19г.

 

94-00-10469/09.12.19г.