Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2021 г.

 

Регистър декларации КПКОНПИ за 2021 г.

             

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-встъпителна

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

1

специалист 

Стоян Димитров Стоянов

3/15.02.2021г.

 

94-00-3641/13.05.21

 

2

специалист

Мария Илиева Маринова

4/15.02.2021

 

94-00-3459/10.05.21

 

3

директор Исторически музей

Генчо Янев Димитров

01/01.03.2021г.

 

94-00-2371/22.03.2021

 

4

директор ДГ с. Съдиево

Антония Николаева Тодорова

94-00-2370/22.03.21

 

94-00-2370/22.03.21

 

5

специалист

Керанка Господинова Цонева

11/29.03.2021

 

94-00-3223/26.04.21г.

 

6

директор ДГ с. Млекарево

Красимира Иванова Петрова

6/01.09.2021г.

 

94-00-3349/12.05.2022г.

 

7

директор ДГ с. Стоил войвода

Мария Желязкова Стоянова

4/01.09.2021г.

 

94-00-3387/13.05.2022г.

 

8

специалист

Стела Монева Стефанова

22/01.10.21г.

 

06-19-235/22.10.21г.