Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2022 г.

 

Регистър декларации КПКОНПИ за 2022 г.

             

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-встъпителна

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

1

счетоводител

Румяна Миленова Али

01/04.01.2022г.

 

67-00-38/12.01.2022г.

 

2

специалист

Димитрина Иванова Иванова

03/04.01.2022г.

 

66-00-45/28.01.2022г.

 

3

мл. експерт

Миглена Панайотова Михайлова

13/04.04.2022г.

 

94-00-2647/14.04.2022г.

 

4

счетоводител

Радомира Семова Богданова

2/20.06.2022

 

 

 

5

счетоводител

Силвия Тодорова Тодорова

24/28.06.2022г.

 

94-00-5054/13.07.2022г.

 

6

ст. Специалист

Мария Николова Димитрова

34/20.09.2022г.

 

94-00-7472/05.10.22

 

7

старши експерт

Велина Росенова Славова-Станева

03/10.11.2022г.

 

94-00-8306/11.11.22г.

 

8

ст. специалист

Полина Мариянова Петрова

39/22.11.22г.

 

94-00-9401/16.12.22