Прием на документи за извършване на подбор на персонал за сформиране на Екип за функциониране на Информационно-консултативен център (ИКЦ)