Николай Грозев бе удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община Нова Загора“ с тържествена церемония

На 20 април от 9:00 ч. в залата на Общински съвет Нова Загора се проведе тържествена церемония. Пред присъстващите - кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметовете Нина Генчева и Ивайло Енев, секретаря на Общината Ангел Стойчев, общински съветници, кметове на населени места, служители на общинска администрация и граждани - председателят на Общинския съвет Нейчо Минчев обяви Решение № 788, прието на последното петдесето заседание на 28 март 2023 г. С него местният управителен орган, на основание чл. 26, ал. 1, т. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и общинската администрация и в съответствие с чл.11 ал.1 от Наредбата за символите, почетните знаци и звания на община Нова Загора провъзгласява Николай Георгиев Грозев за почетен гражданин на Община Нова Загора, за значим принос в развитието на общината.
Г-н Минчев каза, че ежемесечно в тази зала се приемат много решения, всяко със съответната степен на важност за дейността на Общината, но 788-то решение „е неизмеримо“, защото с него се отдава почит на Николай Грозев – „човека с главно „Ч“, който с дейността си за петнадесет години успя да превърне Нова Загора в европейски град, а всичко сътворено от него ще остане за поколенията.“
Той обяви, че в залата са поканени Надя Грозева и Георги Грозев, за да бъдат част от официалната церемония по вписването в книгата на почетните граждани и удостояването със званието „Почетен гражданин на Община Нова Загора“ на техния съпруг и баща Николай Грозев.
Кметът на Общината Галя Захариева се обърна към съпругата и сина на г-н Грозев и всички в препълнената зала: „Присъствието на всички днес е от изключително значение, не само защото ще признаем с това действие значимостта на една личност за общината, но и защото всеки в залата показва личното си отношение и оценка към един достоен човек, какъвто е г-н Грозев. За всички хора са ценни истинските човешки взаимоотношения, приятелствата, уважението, затова в такива моменти е много важно да изкажем благодарността си. Благодаря, господин Грозев, че сте част от историята, настоящето и бъдещето!“ С тези думи г-жа Захариева призова към едноминутно мълчание в почит паметта на Николай Грозев.
След отекналата в залата едноминутна тишина кметът Галя Захариева и председателят на Общински съвет Нейчо Минчев тържествено положиха подписи в Почетната книга на Община Нова Загора, където беше вписано името на Николай Георгиев Грозев, кмет на Община Нова Загора от 2007 до 2021 г. Те връчиха Почетен плакет със знака на Община Нова Загора и удостоверението за почетен гражданин на семейството на удостоения – съпругата му Надя Грозева и сина му Георги Грозев.
„Изказвам искрената си благодарност за високата оценка! Благодаря от свое име и от името на семейството си за оказаната чест моят съпруг да бъде удостоен за почетен гражданин! Знам колко сила и енергия влагаше той в каузата Нова Загора.“, прозвучаха думите на г-жа Грозева от катедрата. „Вярвам, че дирята, оставена от Николай Грозев, ще бъде следвана и надграждана!“