Поздрав на кмета на Община Нова Загора Галя Захариева по повод 8 юни - Ден на социалния работник

Скъпи социални работници,
Обръщам се към Вас по повод  8 юни – Ден на социалния работник, за да изкажа признателност – от свое име и от името на общинското ръководство, за Вашия труд. Вие ежедневно проявявате своята гражданска ангажираност към проблемите на хората в неравностойно положение, към възрастните, социално онеправданите, към нуждаещите се от помощ и подкрепа! С хуманното си отношение и отзивчивостта към техните нужди,  спомагате те да водят един достоен живот. Благодаря Ви за отзивчивостта, съпричастността и професионализма, които влагате в работата си! Пожелавам Ви да сте здрави, жизнени и енергични и да бъдете обградени от хора с добри сърца като вашето, които да Ви съдействат за реализирането на благородната Ви мисия!
Честит празник!
Кмет на Община Нова Загора: Галя Захариева