Работна среща на Съвета за намаляване риска от бедствия

На 29 септември 2023 г. в зала 316 на Община Нова Загора се проведе работна среща на Съвета за намаляване риска от бедствия, назначен със заповед на кмета на Община Нова Загора съгласно Закона за защита при бедствия.
На събитието присъстваха: началникът  на РУП Нова Загора Стефан Динков; началникът на РСПБЗН гр. Нова Загора – гл. инспектор Васил Василев;  гл. инспектор Димитър Сяров, ст. инспектор Живко Тотев, инспектор Екатерина Петкова и инспектор Петър Минков от РДПБЗН гр. Сливен; Вълчо Стоев – представител на Газоснабдяване Нова Загора АД, Севдалин Спасов – ст. експерт защита на населението в Община Нова Загора и др.
Инспектор Петър Минков представи презентация на тема устойчиво намаляване на риска от бедствия на територията на Община Нова Загора.
На срещата бяха разгледани текущи въпроси във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон и беше обсъдено  състоянието на водните обекти, проводимостта на речните легла и готовността на Община Нова Загора за зимно поддържане.