Поздрав от секретаря на Община Нова Загора Ангел Стойчев по повод Деня на българската Община

Скъпи жители на община Нова Загора,
На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община и местното самоуправление в България. На тази дата през 1882 г. се регламентират устройството и дейността на местните органи в Княжество България с първия Закон за общините и градското управление. Народът поддържа сърцато българската власт, за която векове е мечтал. 
Днешният ден ми дава повод да се обърна към всички Вас – живеещи на територията на община Нова Загора. Общинското ръководство, Общински съвет Нова Загора и общинската администрация са в основата на административното управление, но без Вас Нова Загора е само географско понятие. Радостен е фактът, че все по-често срещаме прояви на будна гражданска отговорност и подкрепа. Изказвам благодарност за това от името на цялата общинска администрация!
Новозагорска община е пример за активна, непрекъснато развиваща се местна власт, търсеща и прилагаща всички възможности за подобряването й. В този ден искам да изкажа благодарност и на всички общински  служители за техния труд, професионализъм, хуманност. Пожелавам им здраве, благополучие и успехи в нелеката им работа!
Към всички Вас изказвам искрено задоволство, че сте в непрекъсната връзка с нас. Надявам се да продължим да действаме в една посока – в името на просперитета на нашата Община Нова Загора!
Секретар на Община Нова Загора Ангел Стойчев