Достъп до снимките, направени от Фото будка в центъра на Нова Загора, по Петковден

Отмина празничният за Нова Загора Петковден. Весело беше и пъстро – в дните преди него и на самия 14 октомври. В наситената на събития програма общинското ръководство се постара да има за всеки по нещо – спортни и културни събития за различни възрасти и интереси. А за да запазим спомена на кулминационния ден – 14 октомври, на гости ни беше Фото будка. Тя запечата забавните моменти и цветните Ви усмивки. За да е пълен подаръкът, Ви предоставяме възможност да получите снимките си от Община Нова Загора и да ги добавите към Вашия фото архив. За контакт: тел. 0457/ 5 70 24, отдел "КМПИМ".