В с. Радецки, общ. Нова Загора, се проведоха първите безплатни прегледи по програмата „Здравна грижа на място“

4 декември 2023 г. постави началото на новата програма в община Нова Загора „Здравна грижа на място“. По предварително обявения график първото населено място, чиито жители имаха възможността да бъдат прегледани от медицинско лице в родното си село, беше Радецки. По стара традиция, лично кметът на селото Стоян Стоянов посрещна кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кмета Ивайло Енев, д-р Антония Велева и главната сестра на МБАЛ  „Света Петка Българска” ЕООД  - Даниела Димитрова  с питка за „Добре дошли!“.
Първите пациенти изказаха задоволството си от новата инициатива и благодариха на общинското ръководство и здравните специалисти. Желаещите да бъдат прегледани бяха посрещнати от медицинската сестра и отзивчивата лекарка, която започна своя първи работен ден като доброволец в „Здравна грижа на място“.
Здраве и успешно начало пожела и кметът на общината Галя Захариева. С новата програма общинското ръководство, в сътрудничество с МБАЛ  „Света Петка Българска” ЕООД, отбеляза още една реализирана на практика идея, в полза на жителите на общината.