Общински съвет Нова Загора проведе своето пето заседание

На 25 януари 2024 г. Общински съвет Нова Загора проведе своето пето заседание. То беше открито от председателя д-р Константин Тачев в 9 часа. В заседателната зала присъстваха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметовете Нина Генчева, Иванка Михова и Ивайло Енев, общински съветници, кметове на населени места, служители на общинска администрация и др.
Дневният ред включи 14 точки, 13 от които бяха приети.
Местният парламент определи членовете на Общинска експертна комисия по въпросите на спорта; взе решения, свързани с местните данъци и такси и цените на услугите на територията на община Нова Загора; прие Стратегия за периода 2024 г. - 2027 г. и Програма за 2024 г. във връзка с управление и разпореждане с общинска собственост в общината и се произнесе по текущи въпроси, свързани с дейностите на общинска администрация.