Съобщение за публично обявяване за постъпила административна преписка от „Сидиком 23“ ООД с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. „Богданово“, с. Богданово