Стартира Общинска програма "Подобряване средата на живот"

Общинската програма „Подобряване средата на живот“ финансира инициативи предложени от гражданите и изпълнени от гражданите. Целта е да се насърчи прякото участие на жителите на общината в дейностите по подобряване на облика на града и малките населени места. 
Набиране на предложения за местни инициативи: от 15 март до 15 април 2024 г. включително
Обща стойност на финансовата подкрепа: 20 000 лв.
Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: до 2 000 лв.
Предложенията се подават в деловодството на Община Нова Загора, с адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май“ 1.
Въпроси свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да се изпращат на e-mail: obshtina@nova-zagora.org, но не по-късно от една седмица преди крайния срок за приемане на предложенията. Въпросите и отговорите ще се публикуват на електронната страница на община Нова Загора.
Повече информация може да намерите ТУК.