В Нова Загора се откри Център за обществена подкрепа

На 11 май 2016 г. в Нова Загора се откри Център за общественa подкрепа. Събитието беше уважено от кмета на Община Нова Загора Николай Грозев, заместник-областния управител на област Сливен Веска Вълчева, председателя на ОбС Нова Загора Георги Николов, представителя на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, заместник-кметовете Светла Стоянова, Ивайло Енев и Маргарит Тодоров, секретаря на Общината Веселина Трънова и Тотка Костова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“. Присъстваха и директори на социални институции в града и общината.
Кметът Николай Грозев изрази своята радост, че в тези трудни времена ползотворното сътрудничество между местната власт, регионални и национални институции дават възможност да се реализира този комплекс от социални услуги, за да бъдат разрешавани успешно проблемите на жителите на общината. Той пожела на управителя на ЦОП Евелина Аврамова и нейния екип да бъдат здрави, упорити и всеотдайни в работата си. Г-жа Конде изказа благодарност за добрата воля  и усилия на ръководството на Община Нова Загора да реализират заедно Центъра за обществена подкрепа и подчерта, че предоставяните социални услуги за потребителите, всъщност са в подкрепа и от полза за цялата общност. Г-н Грозев и г-жа Конде заедно прерязаха трикольорната лента, след което приветствие към присъстващите отправи и г-жа Тотка Костова. В програмата по официалното откриване на ЦОП се включиха възпитаничката на Школата по изкуства „Илия Аврамов“ – Мирена Йорданова и танцьорите от ДЮФА „Загорчета“.
След официалното откриване, присъстващите разгледаха приветливите и просторни помещения, а директорите на социални институции в града и общината поднесоха своите поздравления на управителя на ЦОП Евелина Аврамова и нейния екип.
Реализацията на Центъра за обществена подкрепа е в резултат от усилената работа на ръководството на Общината, проведения задълбочен анализ и оценка на потребностите на целевите групи и  подписания през 2013 година Меморандум за разбирателство и сътрудничество на областно ниво в изпълнение на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск“  между УНИЦЕФ, областния управител на Област Сливен и кметове на общините в областта.
Социалните услуги, които ще се предоставят в Центъра са насочени към предотвратяване на раздялата на деца от техните семейства, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семействата в риск, оценяване и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Центърът за обществена подкрепя се намира в сградата на Социално подпомагане, като разполага с две просторни помещения за групова работа и едно за индивидуална, както и офиси за персонала от 11 души. Капацитетът му е 50 потребители, като помещенията, предоставени от Община Нова Загора са ремонтирани, оборудвани и обзаведени по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“.