Поздрав на председателя на Общински съвет – Нова Загора по случай Деня на социалния работник

Уважаеми социални работници,
Бих искал да се обърна към всички Вас с огромна благодарност и уважение по случай Деня на социалния работник. Вашата професия често пъти бива пренебрегвана, но Вие сте тези, които се сблъскват ежедневно с мъката на хората и им вдъхвате надежда. На този ден Ви благодарим за помощта и неуморната работа за тяхното благоденствие!

Пожелавам Ви предимно здраве, много професионални и лични успехи и сили за нелеката задача - да връщате вярата, там, където е загубена.
Честит празник!
Председател на ОбС – Нова Загора: Георги Николов