Съобщение

Уважаеми съграждани,
От утре /10 август/ продължава реконструкцията на улица „Васил Левски” в участъка от улица „Кирил и Методий” до улица „Веслец”. Извиняваме се за възникналите неудобства и затруднения и призоваваме гражданите да се съобразят с наложената реорганизация на движение, с цел нормалното протичане на ремонтните дейности!