Заповед № РД -12-898 от 19.10.2016 г. относно промяна на адрес на избирателна секция в с. Езеро, общ. Нова Загора