Транспортна схема /05.11.2016 г. - събота / за транспортиране на книжа и материали